Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Штучний інтелект в управлінні економічними системами

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: вибирати та обґрунтовувати моделі представлення знань в конкретній економічній ситуації; проектувати склад та структуру систем інтелектуальної обробки економічної інформації; будувати стратегії вирішення задач в системах штучного інтелекту,  застосовувати декларативні мови програмування для реалізації фрагментів систем інтелектуальної обробки економічної інформації.

Остання редакція: 23.09.11