Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічне обгрунтування ІТ-проектів

Мета вивчення дисципліни «Економічне обґрунтування ІТ-проектів»- формування у студентів необхідних теоретичних знань, опанування відповідного інструментарію і практичних навичок з питань обґрунтування ефективності ІТ-проектів різних типів та видів, а також оцінювання ефективності використання інформаційних технологій на підприємствах/організаціях різного рівня і виду економічної діяльності, через виконання студентами комплексу творчих кейсів, з метою набуття ними цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера ІТ-проекту; виконання ділових ігор і завдань для самостійної роботи над вивченням окремих тем дисципліни, що слугує засобом формування у студентів здатностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Робоча програма навчальної дисципліни:

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 07.05.20