Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дискретна математика

Остання редакція: 15.10.15

Публікаціі з предмету

  • Дискретна математика Економічна кібернетика (311 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисцмпліни «Дискретна математика»для спеціалізації      «Економічна кібернетика»07 Листопада 2017 р.
  • Дискретна математика Компьютерні науки та інформаційні технології (312.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Дискретна математика» спец.   122   «Компьютерні науки та інформаційні технології»        07 Листопада 2017 р.