Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологія створення програмних продуктів

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

класифікація програмного забезпечення; концептуальні основи побудови пакетів прикладних програм; правила застосування мовних засобів пакетів прикладних програм; формування вимог до пакетів прикладних програм, що створюються; використання інструментальних засобів розробки пакетів прикладних програм; основні підходи до створення програмних систем обробки даних в архітектурі клієнт-сервер; проектування та розробка програмного забезпечення, що орієнтоване на використання баз даних, що створені за допомогою сучасних систем управління базами даних.

Остання редакція: 04.02.16

Публікаціі з предмету