Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології розподілених систем та паралельні обчислення (К-ра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки)

Метою  вивчення дисципліни є набуття студентами навичок із застосування сучасних моделей створення програмних продуктів, документування процесу створення програмних виробів, розробки та використання інформаційних ресурсів, застосування технологій інтеграції складових елементів програмного забезпечення, використання сучасних серверів баз даних та методів побудови користувацького інтерфейсу програм. Опановуючи інструментарій серверів баз даних студент всебічно ознайомиться з можливостями структурованої мови запитів для вирішення задач: визначення даних, маніпулювання даними та програмування у межах баз даних.

Остання редакція: 25.05.20

Публікаціі з предмету