Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологія створення програмних продуктів

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про застосування сучасних технологій створення програмних продуктів на прикладі прикладного  програмного забезпечення.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Технологія створення програмних продуктів (285 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» 22 Січня 2018 р.
  • Технологія створення програмних продуктів для спец. 6.050101 (282.1 KB) методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» для спец. 6.050101 «Комп’ютерні науки»13 Липня 2016 р.