Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративне право України

Адміністративне право України

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Державне управління.
Тема 2. Предмет та система адміністративного права.
Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини.
Тема 4. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
Тема 5. Система державного управління в сучасних зарубіжних країнах.
Тема 6. Державна служба і державні службовці.
Тема 7. Об'єднання громадян та громадяни як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
Тема 8. Методи державного управління.
Тема 9. Адміністративний примус.
Тема 10.Адміністративна відповідальність.
Тема 11. Форми управлінської діяльності.
Тема 12. Акти державного управління.
Тема 13. Адміністративний процес.
Тема 14. Окремі види не юрисдикційних проваджень.
Тема 15. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Тема 16. Організаційно-правові питання здійснення в Україні адміністративної юстиції.
Тема 17. Забезпечення законності у державному управлінні.
Тема 18. Основи управління в сфері економіки.
Тема 19. Державне управління банківською системою та у сфері фінансів.
Тема 20. Державне управління у сфері підприємництва.
Тема 21. Державне управління у сферах освіти і науки.
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук М.В. Процишен
доцент, кандидат юридичних наук С.В. Ворушило
старший викладач Л.Р. Тимофєєва.

Асистент О.В. Харенко

Тривалість: 150 год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 2.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 72академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 64 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 30 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 09.12.15

Публікаціі з предмету

  • Адміністративне право (28.9 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Адміністративне право"  .Дисципліна бакалаврського рівня. 06 Жовтня 2016 р.
  • Адміністративне право 6401 (579 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Адміністративне право" 03 Жовтня 2016 р.