Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Митне право

Опис. Змістові модулі
Модуль  І.
ТЕМА 1. Митне право як складова митної справи в Україні
ТЕМА 2. Організація управління митною справою в Україні
ТЕМА 3. Митний контроль
ТЕМА 4. Митне оформлення і митне декларування
ТЕМА 5.  Правові та організаційні основи переміщення через митний кордон України товарів, валюти та інших  предметів
Модуль ІІ.
ТЕМА 6. Правила переміщення через митний кордон України транспортних засобів
ТЕМА 7. Митно-тарифне та нетарифне регулювання
ТЕМА 8. Відповідальність за контрабанду та порушення митного законодавства
ТЕМА 9. Провадження та дізнання у справах про порушення митних правил
ТЕМА 10. Міжнародно-правове співробітництво в митній діяльності України
  Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук  О.М. Охотнікова,
Тривалість:  60  год., кредити ЕСТS — 2, семестр — 2.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 36 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 12 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.
Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Митне право (24.6 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Митне право” .Дисципліна бакалаврського рівня. 06 Жовтня 2016 р.