Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Островська Ольга Анатоліївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Автор  більше 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких: понад 25 публікацій - у наукових фахових виданнях України, понад 10 статей - у періодичних іноземних виданнях та таких, що включені до міжнародних наукометричних баз даних; співавтор 3 підручників та 8 навчальних посібників з грифом МОН України; 2 колективних монографій; участь у понад 40 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях та в Міжнародних наукових конференціях іноземних держав.

У  2004 році захистила дисертацію на тему «Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)», отримала науковий ступінь кандидата економічних наук  зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг  і кредит». У  2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів підприємств.

Досвід роботи у:  податкових органах, бухгалтерському обліку суб’єктів підприємництва, викладанні фінансових дисциплін.

Рекомендації щодо впровадження інноваційних підходів у фінансову діагностику з метою підвищення ефективності антикризового управління фінансами підприємств використовуються при  розробці превентивних заходів із попередження фінансової кризи на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (лист № 01/3-1-2-45 від 21.06.2012 р.)

Свідоцтва про реєстрацію авторського права щодо

  •  вдосконалення:

            - термінологічного апарату фінансової діагностики (2011 р);

             - економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності суб'єктів підприємництва (2012 р.);  

            -  розуміння корпоративних фінансів  (2013 р.);

  • розробки:

           - моделі комплексної оцінки (ідентифікації стійкості) фінансовогостану підприємств будівельних (2003 р.);

           - мультикритеріальної Моделі ідентифікації фінансової кризи для підприємств із корпоративними правами держави (2014 р.);

           - нових підходів до фінансування підприємств із корпоративними правами держави (2015 р.).

Навчальні дисципліни:

У різні часи викладала навчальні дисципліни «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовою санацією підприємств». З 2016/2017 навч. року розробила і викладає дисципліну "Інновації у корпоративних фінансах".

Ольга Островська приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
 
Тема: Фінансовий аналіз корпорацій Перездача
Время: 28 мая 2021 19:00 Киев
 
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/99250635249?pwd=RWJad3VFaWJ4ci8vd0J1Wkt6amQzZz09
 
Идентификатор конференции: 992 5063 5249
Код доступа: 111111
 
Идентификатор конференции: 992 5063 5249
Код доступа: 111111
Найдите свой местный номер: https://zoom.us/u/abeq4nQ0nW