Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дистанційна магістратура

Шановні здобувачі освітнього ступеня «магістр»!

Повідомляємо Вам, що відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2019 році оголошується прийом на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти за дистанційною формою навчання за наступними освітньо-професійними програмами:

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Інститут / Факультет
05-Соціальні та поведінкові науки 051-Економіка Економічна кібернетика Інститут інформаційних технологій в економіці
    Міжнародна економіка Факультет міжнародної економіки і менеджменту
07-Управління та адміністрування 072-Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент і контролінг Факультет фінансів
    Фінанси Факультет фінансів
    Митне адміністрування Факультет фінансів
  073-Менеджмент Міжнародний менеджмент
(англомовна)

International Management
(English Version)
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
  076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво Факультет економіки та управління

 

Етапи вступної кампанії:

 

Термін навчання на дистанційній формі – 1 рік і 6 місяців (3 семестри), фінансування навчання за дистанційною формою здійснюється виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, вартість навчання –19 500 за рік.
Перелік документів тут.
Програми вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти тут.

 

Про дистанційне навчання

Навчальних процес організований подібно до денної форми навчання, але у віртуальному навчальному середовищі.
Навчання в магістратурі триває 3 семестри.
Робота протягом навчальних семестрів реалізовується через систему дистанційного навчання Moodle, в якій для кожної навчальної дисципліни створюється дистанційний курс, що містить теоретичний матеріал, завдання, тести, тощо (більш детально про дистанціну форму навчання тут).
Перший та другий семестр завершуються очними сесіями, але у разі наявності у студента вагомих причин (наприклад, навчання в закордонному університеті, що пітверджується відповідним документом), іспити можуть складатись у режимі вебінарів з відеофіксацією усього процесу написання екзаменаційної роботи.
Третій семестр переважно присвячений написанню магістерської дипломної роботи, яку захищають очно.

Дистанційна форма навчання забезпечується Інститутом дистанційної освіти.
З усіх питань щодо організації дистанційного навчання та технічних питань щодо роботи у системі Moodle звертайтесь у 151 к. 1-го корпусу КНЕУ, або за тел. 371-61-59, або електронною поштою (idtn_kneu@kneu.edu.ua)

 

Запрошуємо Вас приєднатись до сім'ї КНЕУ в дистанційній формі!

Остання редакція: 01.07.19