Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Алексеєнко Максим Дмитрович

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 39 років
Біографія:

У 1978 році здобув вищу освіту у КІНГ імені Д. С. Коротченка за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2003 році – доктора економічних наук за темою «Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні» (спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит). Постійно підвищує рівень своєї кваліфікації за програмою викладання професійно зорієнтованих дисциплін (мав сертифікат аудитора банків) і проходить міжнародне науково-педагогічне стажування (Інститут економічного розвитку (програма Світового банку «Ефективний менеджмент банку», США), Edinburgh Napier University). Був гарантом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Банківський бізнес». Входить до складу редколегії двох фахових видань. Монографії і публікації відображають той розділ економічної науки, котрий стосується проблем теорії грошей, кредиту і банківської справи. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. За багаторічну сумлінну просвітницьку та наукову діяльність на користь розбудови банківської системи України отримав подяку від Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.