Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє».

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє». Конференція відбудеться в дистанційній формі 3 березня 2017 року

Мета конференції: обговорення наукових проблем регіоналістики, визначення новітніх трендів і перспектив розвитку регіонів, обґрунтування напрямів запровадження сучасного інструментарію управління просторовим розвитком. 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами
1. Регіоналістика: теорія та історія.
2. Методологія сучасних просторових досліджень економічних, соціальних та екологічних процесів.
3. Децентралізація управління регіональним розвитком і стратегії її проведення: досягнення та проблеми європейського регіоналізму й українські реалії.
4. Актуальні проблеми урбаністики. 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, профільні експерти, докторанти та аспіранти, представники державних установ, громадських організацій, а також магістри та студенти вищих навчальних закладів. Під час роботи конференції заплановано обговорення матеріалів учасників конференції у форматі онлайн-форуму. 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА. 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Для участі в конференції до 27 лютого 2017 року необхідно відправити тези доповіді та заявку на участь у конференції на електронну адресу:regionalistics@gmail.com (із обов’язковим зазначенням теми: «Регіоналістика-2017»). 

Увага! Учасники Інтернет-конференції, чиї тези будуть відібрані оргкомітетом, матимуть можливість на основі вже проведеного дослідження безкоштовно подати статтю до 20 квітня 2017 р. в редакцію нового електронного журналу «Регіоналістика та економіка сталого розвитку» Інституту регіоналістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана». Про результати відбору тез для можливості подачі наукових статей до електронного журналу оргкомітет проінформує учасників після проведення конференції.

За потреби авторам буде видано сертифікат учасника Інтернет-конференції, який можна буде отримати на кафедрі регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана».

Інформаційний лист>>

 

Остання редакція: 22.03.17