Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Білоконь Іван Васильович

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 45 років
Біографія:

У 1967 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. У 1978 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. У 1985 році отримав атестат старшого наукового співробітника. З 1967 року працював у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України молодшим і старшим науковим співробітником. У 1986 році по переводу почав працювати у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка на посаді доцента. У 1990 році отримав наукове звання доцента. Нині працює заступником завідувача кафедри регіональної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».