Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Громоздова Лариса Василіївна

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Народилася 16.11.1952 р. у м. Спаськ. Закінчила Санкт-Петербурзький інженерно-економічний інститут у 1975 р. та повний курс підготовки вищих навчальних кадрів в аспірантурі Інституту економіко-правових досліджень НАН України. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію в Харківській національній академії міського господарства за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка за темою дисертаційного дослідження: «Організаційно-економічний механізм управління соціально-економічним розвитком регіону», в 2006 році отримала вчене звання доцента. Має досвід роботи за кордоном: у Німеччині, Польщі та Чехії.

З 2014 року – доцент кафедри регіоналістики і туризму.