Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ілляшенко Інна Олегівна

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 2002 р. закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала спеціальність «Економічна і соціальна географія». У 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі при Раді по вивченню продуктивних сил України з відривом від виробництва. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та отримала диплом кандидата економічних наук.

З 2005 по 2010 рік працювала в Раді по вивченню продуктивних сил на посаді наукового співробітника.

З 2011 по 2015 рік працювала в ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на посаді старшого наукового співробітника.

З 2015 по 2017 рік працювала в науково-дослідній частині Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді старшого наукового співробітника.

На кафедрі регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» працює з 2017 року.