Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коценко Катерина Федорівна

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор географічних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

Народилася 9 липня 1948 року в м. Погребище Вінницької області. В 1971 році закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, отримавши кваліфікацію економіко-географ, викладач географії. В 1975 році закінчила очну аспірантуру у відділі географії транспорту та екологічних проблем Сектору географії Інституту геофізики АН  України. В 1977 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Транспортна система економічного району (на прикладі Південно-Західного економічного району)». Після закінчення аспірантури була зарахована на посаду молодшого наукового співробітника відділу географії транспорту та екологічних проблем. З червня 1981 року працювала на посаді старшого наукового співробітника в цьому ж відділі. За цей час було опубліковано понад 60 наукових праць, серед них монографії: «Пасажирський транспорт України» (1983), «Транспортна система регіону» (1989) та посібник для учителів «Транспорт та його вивчення в курсі географії»(1983).
В КНЕУ перейшла на конкурсній основі з  10 січня 1989 року, де працює на посаді доцента. За роки праці в КНЕУ працювала над дисциплінами «Економіка природокористування», «Екологія», «Основи екології», «Регіональна економіка» та «Управління природокористуванням». Є співавтором посібників: «Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Екологія» (1999 р),  «Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Екологія» (2005, 2007, 2008 роки), підручника «Екологія» (2005 р); «Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка»  (2010), «Регіональна економіка: тексти лекцій» (2009 р).
Заслужений працівник КНЕУ.
Викладає навчальні курси: «Регіональна економіка», «Управління природокористуванням» та «Екологія», "вступ до фаху - туризм"