Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тичковська Леся Петрівна

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: Доцент кафедри
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

У 2008 році вступила до аспірантури у Раду по вивченню продуктивних сил України НАН України на спеціальність «розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». У 2011 році в результаті реструктуризації переведена до ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему «Управління територіальними економічними системами України».

З 2011 року до сьогодні Тичковська Л.П. працювала на наукових посадах у ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». 

На кафедрі регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» працює з 2017 року.