Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Люлька Людмила Анатоліївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету маркетингу
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 31 рік
Біографія:

Навчалася у Міжнародному Відкритому Університеті, докторантурі МАУП (2001), Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка (1996), Київському університеті імені Тараса Шевченка (1993), Київському міському педагогічному училищі № 1 ім. Н. К. Крупської (1986).Працює старшим викладачем кафедри іноземних мов факультету управління персоналом та маркетингу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана