Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рекламний креатив

Мета дисципліни – дати студентам теоретичні знання і практичні навики створення рекламних повідомлень і рекламних кампаній з метою забезпечення їх максимальної комунікативної ефективності.
Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів із існуючими правилами, принципами, схемами побудови рекламних звернень і створення рекламних кампаній; сформувати стійкі знання з теорії рекламного креативу; навчити системно сприймати маркетинговий, рекламний і творчий процеси; допомогти набути вмінь і практичних навиків для самостійної розробки рекламних ідей та їх втілення у практичну діяльність; зорієнтувати на обов’язкове поєднання у їх практичній діяльності стандартних підходів та творчого натхнення.
Предметом дисципліни є креативні процеси у рекламі, методи і прийоми створення рекламних звернень та проведення рекламних кампаній.
 

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету