Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг промислового підприємства

Мета дисципліни: вивчити науково-теоретичні та практичні питання промислового маркетингу, сучасні концепції його розвитку, головні методологічні та організаційні питання його використання в сучасних умовах. Завдання дисципліни: засвоїти узагальнені в теорії і практиці маркетингові стратегії та концепції промислового маркетингу; здобути знання з питань маркетингових досліджень в умовах переходу до ринкової економіки; вивчення питань методології розробки і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами; навчити сучасним методам управління маркетинговою і комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілення промислової продукції. Предмет дисципліни: промисловий маркетинг підприємств як суб’єктів виробничо-економічної діяльності.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету