Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетингові комунікації

Метою дисципліни «Маркетингові комунікації» є вивчення системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, а також зарубіжного досвіду в галузі товаропросування. Завдання дисципліни: ознайомлення з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розробки бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії, відпрацювання практичних навичок використання реклами в процесі товаропросування і творчого пошуку для вдосконалення товаропросування в сучасних економічних умовах в Україні. Предметом дисципліни є взаємовідносини рекламодавців з рекламними агентствами, засобами масової інформації та консалтинговими (науково-дослідними) фірмами, а також з іншими організаціями, які впливають на товаропросування в Україні. Метою дисципліни «Маркетингові комунікації» є вивчення системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, а також зарубіжного досвіду в галузі товаропросування. Завдання дисципліни: ознайомлення з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розробки бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії, відпрацювання практичних навичок використання реклами в процесі товаропросування і творчого пошуку для вдосконалення товаропросування в сучасних економічних умовах в Україні. Предметом дисципліни є взаємовідносини рекламодавців з рекламними агентствами, засобами масової інформації та консалтинговими (науково-дослідними) фірмами, а також з іншими організаціями, які впливають на товаропросування в Україні.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Маркетингові комунікації (371.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Маркетингові комунікації»25 Вересня 2017 р.
  • Маркетингові комунікації (79.5 KB)паспорт науки «Маркетингові комунікації» 25 Вересня 2017 р.