Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг (каф. маркетингу)

Метою дисципліни «Маркетинг» є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в маркетингу; опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності. Предметом дисципліни є філософія і практика підприємницької діяльності, зорієнтованої на задоволення потреб і запитів споживачів.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Маркетинг 6507 (467.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Маркетинг» (для спеціальності 6507 «Маркетинг»)23 Січня 2018 р.
  • Маркетинг (курсова) (270.5 KB)методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг23 Січня 2018 р.
  • Маркетинг 6Ф,6Е,6В (267 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Маркетинг»для спеціальностей Економічна теорія, Економіка підприємства, Національна економіка, Публічне управління та адміністрування, Підприємницька діяльність, Фінанси і страхування, Банківська справа,Деканат іноземних студентів 25 Вересня 2017 р.
  • Маркетинг (вибіркова) (940.4 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Маркетинг» (вибіркова) (для спеціальностей «Комп'ютерні науки» «Соціологія» «Системний аналіз»)25 Вересня 2017 р.
  • Маркетинг (екз) (22 KB)паспорт науки  «Маркетинг»25 Вересня 2017 р.
  • Маркетинг (501.3 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Маркетинг» (для спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Економічна теорія», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Прикладна статистика», «Управління персоналом і економіка праці»,  «Менеджмент»  «Професійна освіта (Економіка)»)25 Вересня 2017 р.
  • Маркетинг дистанційний (278 KB)25 Вересня 2017 р.
  • Маркетинг (23 KB)паспорт науки  «Маркетинг»25 Вересня 2017 р.
  • Курсова (для студентів IV курсу) (223 KB)методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з науки «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Маркетинг послуг»25 Вересня 2017 р.