Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Паблік рілейшнз (К-ра Маркетингу)

Мета дисципліни — теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні методи та прийоми паблік рілейшнз у сфері бізнесу з їх адаптацією до ситуації, в якій перебуває національна економіка. Основні завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії паблік рілейшнз; навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний, комунікативний процеси у бізнесі, застосовувати сучасні комунікативні та інформаційні технології для побудови паблік рілейшнз кампаній; навчити студентів самостійним відслідковувати події, що відбуваються у суспільстві; формування позитивного іміджу підприємства, досягнення за відомості, створення довготривалих партнерських стосунків між ринковими суб’єктами; допомогти студентам набути вмінь і практичних навичок планування, організації та проведення паблік рілейшнз кампаній у бізнесі, управління кризовими ситуаціями і створення позитивного іміджу за допомогою заходів паблік рілейшнз; навчити студентів аналізувати наслідки проведення паблік рілейшнз кампаній та використовувати результати аналізу в системі управління ринковою діяльністю підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси і дії підприємств, спрямовані на проведення паблік рілейшнз кампаній.

Остання редакція: 30.11.15

Публікаціі з предмету

  • Паблік рілейшнз (267 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Паблік рілейшнз»25 Вересня 2017 р.
  • Паблік Рілейшнз (78 KB)паспорт дисципліни «Паблік рілейшнз»25 Вересня 2017 р.