Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління продажем

Мета дисципліни: дати студентам теоретичні знання та практичні навички щодо формування системи продажу, створення і функціонування маркетингових каналів; теоретико-методологічні аспекти організації продажу для сервісних та промислових підприємств; розробка інформаційного та процедурного забезпечення управління продажем, підходів проведення аналізу витрат системи продажу; управління торговим персоналом. Завдання дисципліни: вивчення сутності та значення управління продажем товарів та послуг, питань розробки та реалізації стратегії і тактики управління продажем, організації ефективної діяльності суб’єктів в маркетингових каналах з продажу. Предмет дисципліни: діяльність суб’єктів ринку з організації, планування, мотивації, контролю та ефективності задоволення споживчого попиту шляхом товарно-грошового обміну.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Управління продажем (590 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  «Управління продажем»03 Жовтня 2017 р.
  • Управління продажем (83 KB)паспорт   науки  «Управління продажем»25 Вересня 2017 р.