Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бенчмаркінг

Головною метою навчальної дисципліни «Бенчмаркінг» є формування у студентів системи теоретичних знань про бенчмаркінг як сучасну управлінську технологію та практичних навичок використання відповідного аналітичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень,зорієнтованих на забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку. Основними завданнямидисциаліни є: засвоєння основних понять, категорій та алгоритмів бенчмаркінгу; опанування сучасних методів та інструментів бенчмаркінгу з метою обґрунтування широкого кола управлінських рішень; набуття практичних умінь і навичок, спрямованих на аналітичне забезпечення розв’язання управлінських завдань та виконання відповідних функцій на рівні окремого підприємства; розвиток здатностей до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства з урахуванням відповідних вимог, що диктуються його оточуючим бізнес-середовищем.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Бенчмаркінг (70 KB)паспорт дисципліни «Бенчмаркінг»25 Вересня 2017 р.