Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Логіка та етика професійних суджень у маркетингу

Мета дисципліни «Логіка та етика професійних суджень у маркетингу» формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил, а також механізму використання професійних суджень у маркетинговій діяльності. Завдання дисципліни:  вивчення теоретичних аспектів логіки та етики професійних суджень у маркетингу; ознайомлення з ключовими термінами та категоріями професійних суджень у маркетингу; формування системного розуміння методичних основ професійних суджень у маркетингу; набуття студентами навичок і вмінь формування професійних суджень у маркетингу;  узагальнення теоретичного і аналіз науково-практичного досвіду використання професійних суджень у діяльності маркетолога. Предметом дисципліни є загальні засади і методи професійних суджень у маркетинговій діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету