Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Медіапланування

Мета дисципліни — надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з медіапланування. Завдання дисципліни: розуміти місце і роль  медіапланування у структурі рекламної діяльності підприємства; сутність і особливості процесу медіа планування;   знати основні поняття, терміни і категорії медіапланування, основні коефіцієнти та показники, які використовуються в медіа плануванні, етапи побудови медіа плану, критерії оптимізації медіа плану, методики вивчення товару, ринку і споживачів, важливі порівняльні характеристики основних каналів розповсюдження реклами, методи і технології планування рекламних кампаній; уміти застосовувати на практиці навики медіапланування, визначати цілі і завдання медіа планування. Предметом дисципліни є регулювання процесу роботи із засобами масової інформації відповідно до певних принципів маркетингової діяльності.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету

  • Медіапланування (85.5 KB)паспорт науки (дисципліни) «Медіапланування»25 Вересня 2017 р.