Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи інтернет маркетингу

Метою дисципліниє формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет; розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою. Предметом дисципліни є теорія і методи створення та функціонування маркетингових технологій підприємства в глобальній мережі інтернет.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Основи інтернет маркетингу (820 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Основи інтернет маркетингу»25 Вересня 2017 р.
  • Основи інтернет маркетингу (68.5 KB)паспорт дисципліни «Основи інтернет-маркетингу»25 Вересня 2017 р.