Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Реклама в туризмі

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань з основ рекламної діяльності в туризмі та практичних навичок планування та організації рекламної діяльності підприємств туріндустрії, оцінки ефективності  рекламної діяльності туристичних підприємств. Предметом  дисципліни є: особливості реклами в туризмі. Завдання дисципліни: засвоєння студентами основних понять, категорій і принципів туристичної реклами, навиків формування та оцінки рекламних звернень; навчання методам використання рекламних засобів; набуття досвіду рекламної діяльності в туризмі.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Реклама в туризмі (272.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Реклама в туризмі»25 Вересня 2017 р.
  • Реклама в туризмі (92.5 KB)паспорт дисципліни «Реклама в туризмі»25 Вересня 2017 р.