Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічний маркетинг

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних основ та опанування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності фірми. Основні завдання дисципліни: засвоїти сутність і зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну діяльність фірми; опанувати методику маркетингового стратегічного аналізу та його інструментів (особлива увага приділяється SWOT-аналізу); ознайомитися з існуючими різновидами маркетингових стратегій фірми та вміти розробляти їх у певній стратегічній ситуації. Предмет дисципліни: стратегічна маркетингова діяльність підприємства.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету