Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

І Всеукраїнський конкурс презентацій для випускників коледжів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ»06 Березня 2014р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

5 квітня 2014 року

ПРОВОДЯТЬ

І Всеукраїнський конкурс презентацій
для випускників коледжів
ОКР молодший спеціаліст спеціальностей
«економіка підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті» та «бухгалтерський облік»

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ»

До участі у конкурсі презентацій запрошуються випускники коледжів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальностей 5.03050401 «економіка підприємства», 5.03060101 «організація виробництва», 5.03060102  «організація обслуговування на транспорті» та  5.03050901 «бухгалтерський облік».

Робочі мови – українська, російська.

До участі у конкурсі презентацій приймаються як індивідуальні, так і групові (до 3-х учасників) презентації.

Участь у конкурсі презентацій – безкоштовна.

Напрямки роботи конкурсу презентацій:

Секція 1. Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності діяльності агропромислових формувань.
Секція 2. Стратегії розвитку агропромислових формувань в умовах глобальних тенденцій на аграрних ринках.
Секція 3. Менеджмент та управління аграрним бізнесом.
Секція 4. Удосконалення логістичної та транспортної діяльності  агропромислових формувань.
Секція 5. Бухгалтерський облік на аграрних підприємствах.

Подання документів для участі у конкурсі презентацій

Заявку та презентацію необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 3 квітня 2014 року.

Контакти:

E-mail: iemapc-conference@kneu.edu.ua

Координатори:

Секції 1 - 4:
Найда Марина Миколаївна                       тел.: (044) 371-62-25
Саханда Наталія Петрівна                        тел.: (044) 371-62-88

Секція 5:
Мервенецька Вікторія Федорівна             тел.: (044) 371-62-21

Завантажити інформаційний лист