Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

111

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада:
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія: