Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Економіка підприємства» (10 кредитів)

Мета науки:формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання підприємств та оцінювання соціально-економічної ефективності їх діяльності.

 

Завдання науки: забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління підприємствами та організаціями;сформувати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств.

 

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • розрізняти організаційно-правові форми підприємств та організацій, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу;
  • розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;
  • аналізувати та оцінювати ефективність використання персоналу, основного, оборотного та інтелектуального капіталу, інвестиційних ресурсів, визначити види інноваційної діяльності, діяльності та стадії інноваційного процесу;
  • класифікувати типи та методи організації процесів виробництва та оцінювати рівень техніко-технологічної бази підприємств;
  • обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;
  • визначити результативність діяльності суб’єктів господарювання;
  • оцінювати рівень економічної безпеки;
  • визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення трансформації та реструктуризації підприємств.
Остання редакція: 08.02.16