Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конкурентоспроможність підприємства (К-ра. Економіки підприємств)

Мета науки: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завдання науки: полягають у вивченні теорії, вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         ідентифікувати всі видиконкурентних переваг, якими володіє підприємство;

-         використовувати чинники конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг підприємства;

-         виконувати розрахунки, що пов’язані з кількісним оцінюванням величини ступеня інтенсивності конкуренції в галузі;

-         уточнювати масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінювати розстановку силна ринку;

-         економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства;

-         практично застосовувати моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

-         обґрунтувати та визначати різновид управління потенціалом підприємства задля його розвитку, підвищення конкурентоспроможності, вартості та ефективності.

Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету