Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Андрющенко Катерина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у Київському інституту туризму економіки і права  (за спеціальністю«Менеджмент організації», кваліфікація  «Менеджер-економіст»)  і була рекомендована до аспірантури де у 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економічне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці».

У 2019 році отримала вчене звання професора кафедри економіки та підприємництва.


У 2019 році обрано Член - кореспондентом Транспортної Академії України


Є автором більше 150 наукових і навчально-методичних праць.


Є членом спеціалізованої вченої ради К 26.820.05 в Державному університеті інфраструктури та технологій зі спеціальності 08.00.04.


Має 2 захищенних кандидатів наук та 1 доктора наук.


член робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, наказ МОН України №1130 від 11.09.2020 р.


Експерт з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки» наказ МОН України №1111 від 07.09.2020 р.


Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями:

51- Економіка;

73 – Менеджмент;

76- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Експерт з проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктних пропозицій  Національного фонду досліджень України 

 


Член редакційної колегії міжнародного науково - фахового видання України «Математичне моделювання в економіці».

Член редакційної колегії науково - фахового видання України з питань економіки "Економіка та держава".

Член редакційної колегії науково - фахового видання України з питань економіки "Агросвіт".


  • Рецент в журналі International Journal of Industrial Engineering and Management (Scopus)
  • Рецент в журналі Eastern European Journal of Enterprise Technologies (Scopus)
  • Рецент в журналі  Scientific Journal Warsaw University of Life Science Problems of World Agriculture
  • Рецент в журналі Technology audit and production reserves

17.03.2018 р.. підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою «Дистанційні  технології в освітньому просторі університету» 12 СС № 02070884/0555131-18

29.03.2019 р. підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою «ІТ – платформа освітньої діяльності викладача (І рівень)» 12 СС № 02070884/068907-19

06.12.2019 р. підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою «ІТ – платформа освітньої діяльності викладача (ІІ рівень)» 12 СС № 02070884/069585-19

21.01. 2019 – 31.01.2019 р. міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) за напрямом «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (150 годин) Вища школа бізнесу та підприємництва (м. Островець, Свентокшиськевоєводство, Польща)


2014 р. - Нагрудний знак "Відмінник освіти" Міністерства освіти і науки України.

2018 р. - Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" Міністерства освіти і науки України.