Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Андрющенко Катерина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки та підприємництва
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у Київському інституту туризму економіки і права  (за спеціальністю«Менеджмент організації», кваліфікація  «Менеджер-економіст»)  і була рекомендована до аспірантури де у 2009році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економічне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці».

Є автором більше 150 наукових і навчально-методичних праць.

Має 2 захищенних кандидатів наук.

На кафедрі викладає дисципліни: "Діагностика та прогнозування розвитку підприємств", "Біржова діяльність".

Є автором-розробников дистанційного курсу "Біржова діяльність".

Член редакційної колегії науково - фахового видання України з питань економіки "Економіка та держава".

Відмінник освіти (2014 р).