Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Андрющенко Катерина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у Київському інституту туризму економіки і права  (за спеціальністю«Менеджмент організації», кваліфікація  «Менеджер-економіст»)  і була рекомендована до аспірантури де у 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економічне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці».

У 2019 році отримала вчене звання професора кафедри економіки та підприємництва.

Є автором більше 150 наукових і навчально-методичних праць.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 26.820.05 в Державному університеті інфраструктури та технологій зі спеціальності 08.00.04.

Має 2 захищенних кандидатів наук.

На кафедрі викладає дисципліни: "Діагностика та прогнозування розвитку підприємств", "Біржова діяльність".

Є автором-розробником дистанційного курсу "Біржова діяльність".

Член редакційної колегії міжнародного науково - фахового видання України «Математичне моделювання в економіці».

Член редакційної колегії науково - фахового видання України з питань економіки "Економіка та держава".

Член редакційної колегії науково - фахового видання України з питань економіки "Агросвіт".

2014 р. - Нагрудний знак "Відмінник освіти" Міністерства освіти і науки України.

2018 р. - Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" Міністерства освіти і науки України.