Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бесараб Світлана Олексіївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

Освіта:

1988 р. – закінчила планово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка (диплом спеціаліста ЛВ № 429313)

Травень 1918 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю підприємств (за матеріалами металургійних підприємств України) (місце захисту – КНЕУ, диплом к.е.н. DK № 047633)

Викладацька та практична діяльність:

З 2017 р - викладання за навчальною дисципліною «Підприємництво», «Створення власного бізнесу» (бакалавр), . Має досвід практичної роботи економічного напряму впродовж 26 років, з яких, 15 років – на керівних посадах у фінансових установах, а також комерційних і державних підприємства.

Публікації:   Автор 13 наукових статтей

Наукове консультування установ, підприємств, організацій:

З червня 2011 по грудень 2012 р. - консультування ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» з питань економічного обґрунтування Проекту «Будівництво сталепрокатного заводу в м. Біла Церква»;

З березня 2013 р. по жовтень 2013 р. - консультування  BC "UNIBANK" S.A. (Молдова)  та Banca Sociala (Молдова) з питань економічної доцільності впровадження інвестиційних проектів.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, громадських організаціях тощо:

З січня 2018 р.  - Радник з економічних питань Президента Асоціації фахівців з нерухомості України

Профілі в професійних (наукометричних) базах:

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209238631

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-7343-899X

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-6507-2018

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=j5EdgiwAAAAJ

Publons: https://publons.com/author/1491265/svitlana-besarab#profile