Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кузьменко Олена Михайлівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

За базовою освітою - юрист. У 1999 році закінчила з відзнакою слідчо-криміналістичний факультет Луганського інституту внутрішніх справ МВС України; до 2006 року проходила службу в підрозділах МВС України.

Другу вищу освіту – економіст отримала в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Луганськ), де і захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 у 2009 році. Вчене звання доцента отримала у 2012 році.

З 2010 року працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Член проектної групи розробки освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємництво. 

Відповідальний секретар збірника наукових праць "Економіка та підприємництво".

На кафедрі викладає дисципліни «Методологія наукових досліджень», «Фахова науково-дослідна робота», «Потенціал і розвиток підприємства», «Економіка підприємства».