Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Махова Галина Вікторівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

 2003 - закінчила факультет економіки та управління Київського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка підприємства"  

2009 - захист кандидатської дисертації на тему  "Формування та функціонування стратегічних альчнсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти" 

2012 - вчене звання доцента. 

Працює в КНЕУ з 2003 р.

Організаційна робота: 

З 2017 заступник керівника магістерської програми "Менеджмент проектів і консалтинг" 

З 2013 Секретар Інституту управлінського консультування КНЕУ

З 2013 відповідальна за проведення кафедральної платформи щорічної наукової студентської конференції 

З 2013 року координатор Асоціації випускників ФЕтаУ

Викладацька діяльність: 

Навчальні дисципліни: "Мікроекономіка" (бакалавр), "Проектний аналіз" (бакалавр), "Стратегічне партнерство в бізнесі" (магістр), "Управлінське консультування"(магістр), Комплексний тренінг з менеджменту проектів і консалтингу (магістр)

Дисципліни "Мікроекономіка" та "Управлінське консультування" викладаються англійською мовою. 

Курси "Мікроекономіка", "Стратегчне партнерство в бізнесі", "Управлінське консультування (англ)" поставлені на платформі MOODLE (study.kneu.org). 

В 2018 році по програмі академічної мобільності викладала у Економічні академії імені Д.А.Ценова (м.Свіштов, Болгарія) 

Наукова діяльність: 

Під науковим керівництвом Махової Г.В.  ведеться підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидату наук (Алакозова П.Е. "Трансформація бізнес-моделі підприємства за умов його зростання" (за матеріалами логістичних підприємств України)

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертації  Ус Марини Ігорівни на тему «Формування підприємством ефективних партнерських відносин», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності),  спеціалізована  вчена рада Д 64.055.01  Харківського національного  економічного університету  імені Семена Кузнеця 

Публікації:

автор більше 20 науоквих статей, 4 монографії (у співавторстві),5 навчально-методичних видань.

ПІдвищення кваліфікації:

1. Інститут післядипломної освіти, Тренінг курс "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача",

2. Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 132860 «Сучасні ІКТ у навчальному  процесі економічного університету»,  01.12.15 – 23.04.16 р.  

3.  Інститут англомовних програм ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана», сертифікат № 016-14 про проходження курсу поглибленого вивчення англійської мови та підвищення кваліфікації,   03.02.14 – 30.06.14

4. Академічне товариство імені М.Балудянського, Факультет наук Університету Павла Йозефа Шафарика (м.Кошице, Словаччина), сертифікат №033/2017 про підвищення кваліфікації в європейських університетах (Словакія-Угорщина-Австрія) “Інновації у вищій освіті: глобальні тренди та регіональний досвід»

Academic society of Michal Baludansky,Faculty of Science of Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Certificate №033/2017 of Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Austria “Innovations in Higher Education: Global Trends and Regional Experience”б 27.03.17 – 1.04.17  р.

 

5. Київська школа економіки, OpenCon2014, сертифікат про участь у семінарі «Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації»,  5.12.2014 р.  

Наукові профілі:

ScholarGoogle -  https://scholar.google.com.ua/citations?user=_eyzeNgAAAAJ&hl=ru;