Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оберемчук Валентина Феодосіївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств, закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості у 1993 р. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету по 1998 р. Захистила кандидатську дисетацію за темою "Забезпечення конкурентоспроможності підприємства:стратегічні аспекти" (ДК№004174)

         Викладацькою діяльністю займається з 1994 р. Науково-педагогічний стаж 26 роки.

         Протягом 1994-1998 року працювала на кафедрі асистентом, старшим викладачем. 

     З 1999 року працює доцентом кафедри стратегії підприємств. Вчене звання доцента кафедри стратегії підприємств присвоєно 19.06.2003 року ( ДЦ № 007864) 

   У 2014 р.  присвоєно почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ".

     Викладає дисципліни «Мікроекономіка», «Планування і контроль на підприємстві», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві», "Фахова науково-дослідна робота". За період роботи в КНЕУ була автором начальних програм з дисциплін  «Планування і контроль на підприємстві».

Є керівником проектної групи з розроблення освітньо-професійної програми для здобувачів вищої освіти на початковому рівні за спеціальністю 051 "Економіка"

 

Підвищення кваліфікації:

1.Європейські університети Австрія-Словачини-Угорщини, сертифікат №041/2017, "Innovations in Higher Education; Global trends and Regional Experience", 27.03.17 – 01.04.17 р;

2.Інтенсивно комунікативний курс англійської мови фахового спрямування, досягнутий рівень В2, Свідоцтво 12СС 02070884/065818-18, ( 19.10.17 - 04.05.2018)

3.ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», Інститут після дипломної освіти, «Дистанційні технології в освітньому просторі університету»22.10.18-14.12.18, Свідотцтво про підвищення кваліфікаії 12сс 02070884/068815-18

Наукові профілі

 

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PkIjKrYAAAAJ&hl=uk
Orcid :                https://orcid.org/my-orcid
 
, години консультацій, номер кабінета,
поверх, адреса корпусу КНЕУ)