Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сагайдак Михайло Петрович

Кафедра: Кафедра економіки та підприємництва
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», здобув кваліфікацію магістра з маркетингового менеджменту.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», на тему: «Інституційні перетворення у трансформаційній економіці», отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри маркетингу.

У 2016 році захистив докторську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг», отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2002 р. по вересень 2017 р. працював у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри маркетингу, декана факультету економіки підприємництва та права, заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи. З вересня 2017 р. – професор кафедри економіки підприємств, яка з 01.09.2018 р. переіменована у кафедру економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Член Вченої ради факультету економіки та управління. Гарант освітньо-професійної прогами "Підприємництво" другого (магістерського) рівня підготовки.

Автор понад 100 публікацій, у т. ч. 1 – одноосібна монографія, 9 – колективних монографій, 1 – навчальний посібник з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: підприємництво, внутрішній маркетинг, поведінка споживачів, мультиканальні комунікації, економіка підприємств сфери послуг, інтелектуальний капітал, інновації