Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вострякова Валентина Юріївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Освіта

В 2000 році отримано ступінь магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» за програмою «Інвестиційний менеджмент».
В 2000-2005 рр - економіст економічного відділу на ДП «Преса України».
З 2004 р викладання на кафедрі економіки та підприємництва ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана".

В 2016 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Розвиток інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами видавничо-поліграфічних підприємств України)" - спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/Diss_Vostriakova.pdf

Член проєктної групи розробки освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємництво. 

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи №918 «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів».

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва» (державний реєстраційний номер 0116U001555).

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни

бакалаврський рівень - "Економіка підприємства", "Економіка і організація інноваційної діяльності", "Потенціал та розвиток підприємства", "Оцінювання вартості бізнесу"

магістерський рівень - "Управління вартістю підприємства", "Інноваційний бізнес"

 

Навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, практикуми/методичні вказівки/рекомендації:

  1. Дистанційний курс дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» на платформі Moodle(співавторство з Рєпіно. І.М. та Кузьменко О. М)
  2. Дистанційний курс дисципліни «Інноваційний бізнес» на платформі Moodle(співавторство з Петренко Л.А., Лаврененко В.В., Литюга Ю.В.)
  3. Економіка підприємства: Практикум / Г.О.Швиданенко, І.М.Рєпіна, А.І. Дмитренко та інші – К., КНЕУ, 2018. – с.224 [Електронний ресурс]

Підвищення кваліфікації

1. Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/055132-18 від 17.03.2018

 

2. Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «ІТ-платформа освітньої діяльності», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/068919-19-18 від 29.03.2019

 

3. Учасник програми e-learning академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Сертифікований фахівець з питань патентного пошуку та патентних баз даних. 
Навчальні курси (мова навчання - англійська):
  • 02.08 - 14.09.2019:  "Основи інтелектуальної власності" 

  • 12.09 - 28.12.2019: "Патенти"

  • 10.09 - 23.12.2019: "Патентний пошук" 

Учасник проекту TISC KNEU