Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління антикризовою діяльністю підприємства

Мета науки: формування комплексу навичок розробки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень з виявлення, локалізації та ліквідації кризових процесів на підприємстві.

Завдання науки:на основі ознайомлення з новітньою теорією та адекватним інструментарієм для набуття навичок упереджуючого антикризового управління підприємством на основі розроблення та імплементації управлінських рішень із реалізації оптимізованих антикризових заходів, прогнозування динаміки кризових процесів і явищ.

 

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і прогнозувати їх розвиток;
  • виявляти тааналізувати проблемні сфери діяльності підприємства і чинники його розвитку;
  • діагностувати масштаби та напрями розвитку кризових процесів;
  • проектувати і організовувати діяльність систем антикризового управління підприємством;
  • оцінювати потенціал виживання підприємства;
  • розробляти та реалізовувати антикризові програми і проекти;
  • проводити антикризовий моніторинг стану підприємства;
  • виявляти і забезпечувати розв’язання конфліктних ситуацій на підприємстві;
  • визначати ефективність функціонування  системи антикризового управління.
Остання редакція: 25.02.16