Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна безпека бізнесу

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для роботи за фахом в галузі забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в окремих напрямах його діяльності;

-         здійснювати діагностику та обґрунтовувати заходи щодо забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства за різними підходами;

-         використовувати методи оцінювання ринкової безпеки підприємства, а також запобігати негативному впливу тіньової економіки та недружнього поглинання на розвиток підприємства;

-         розробляти заходи щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності та комерційної таємниці підприємства;

-         оцінювати та забезпечувати необхідний рівень кадрової, інформаційної, політико-правової, силової та екологічної безпеки підприємства;

-         проводити діагностику рівня фінансової безпеки підприємства;

-         обґрунтовувати вибір системи індикаторів для комплексного оцінювання рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання;

-         проводити комплексне оцінювання рівня економічної безпеки підприємства із застосуванням різних методичних підходів;

-         обґрунтовувати перелік об’єктів, суб’єктів, а також формувати політику, концепцію, стратегію та механізм управління безпекою бізнесу;

-         організовувати діяльність служби безпеки на підприємстві та оцінювати її ефективність.

 

Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету