Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління бізнес-процесами

Мета науки: полягає у формуванні у студентів ком­плексу теоретичних знань і прикладних навичок з ефективної організації системи бізнес-процесів підприємства та забезпечення її безперервного удосконалення.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого управління бізнес-процесів, на основі їх ідентифікації, декомпозиції та побудови оптимальної бізнес-моделі підприємства за структурними блоками.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         розробляти концепцію бізнес-моделі та оперативного управління системою бізнес-процесів для забезпечення стабільного функціонування і розвитку підприємства;

-       здійснювати опис бізнес-процесів, визначати їх власників, входи, виходи, ресурси та споживачів, складати відповідні реєстри;

-       здійснювати логічне та графічне моделювання бізнес-процесів, розробляти регламент та матриці відповідальності за структурними підрозділами та виконавцями бізнес-процесів;

-       оцінювати ефективність бізнес-процесів за допомогою коректно сформованої системи показників, застосовувати процедури бенчмаркінгу;

-       здійснювати діагностику стану управління мережею бізнес-процесів підприємства, розробляти корегуючі заходи;

-       моделювати оптимальну організаційну структуру управління підприємством, ефективні системи менеджменту якості, а також менеджменту інформаційної безпеки підприємства;

-       розробляти та здійснювати заходи щодо інтеграції підсистеми управління бізнес-процесами до загальної системи управління, підвищення їх ефективності та одержання синергічного ефекту.

Остання редакція: 25.02.16

Публікаціі з предмету