Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Мета науки: забезпечення необхідної теоретичної підготовки та формування практичних навичок складання бізнес-проекту та здійснення його експертизи.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для розробки та обґрунтування бізнес-проекту (бізнес-плану), а також проведення його експертизи.

Результати навчання:

За результатами опанування курсу студент повинен мати:

знання: сутність, цілі та стадії розробки бізнес-проекту; логіку, етапи та методи стратегічного планування; структуру, логіку розробки та правила оформлення бізнес-проекту, цілі, структуру, мету розробки окремихрозділів бізнес-проекту;

уміння: ідентифікувати види та джерела отримання інформації для розробки бізнес-проекту, здійснювати стратегічне планування, ідентифікувати чинники впливу на зміст розроблюваного бізнес-проекту, розробляти та оформлювати резюме і бізнес-план в цілому, писати та оформлювати відповідні параграфи до розділів бізнес-проекту;

практичні навички: дослідження інформаційного поля для бізнес-проекту,  розробки та економічного  обґрунтування  бізнес-проекту відповідно до опанованої структури та обраного інструментарію,  експертизи якості виконання розділів бізнес-проекту за обґрунтованими критеріями, публічних виступів перед інвест-аудиторією.

професійні компетенції:обґрунтовування бізнес-проектів з використанням сучасного економіко-математичного інструментарію, розробки та реалізація заходів з уникнення або мінімізації ризиків бізнес-проектів, обґрунтування бізнес-проектів з різним цільовим спрямуванням, здійснювати експрес-діагностику  якості написання розділів бізнес-проектів, організовувати результативні презентації бізнес-проектів.

Остання редакція: 25.02.16

Публікаціі з предмету