Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контролінг (магістр)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції контролінгу на підприємстві та достатніх для виконання управлінських обов’язків у цій сфері .

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • виявляти місце контролінгу в системі прийняття управлінських рішень на підприємстві;
  • визначати сутність, функції, види, основні завдання та найважливіші компоненти контролінгу;
  • впроваджувати системи управлінського обліку і звітності, планувати необхідний рівень їх організаційного та інформаційного забезпечення;
  • демонструвати знання особливостей управління витратами у системі контролінгу;
  • застосовувати технології бюджетування для фінансового планування на підприємстві та розробляти окремі види бюджетів;
  • організовувати процес бюджетування на підприємстві, контролювати виконання бюджетів та здійснювати управління за відхиленнями;
  • застосовувати широкий діапазон інструментів оперативного та стратегічного контролінгу для вирішення різних завдань розвитку підприємства;
  • здійснювати експертну діагностику фінансово-гоподарського стану, ресурних складових та результативності діяльності підприємства;
  • організовувати організаційну та інформаційну підтримку контролінгу.
Остання редакція: 17.02.16

Публікаціі з предмету

  • Контролінг 8504 (96.5 KB)паспорт дисципліни "Контролінг" для спеціальності 850413 Листопада 2015 р.