Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета науки: надання студентам системи теоретичних та прикладних знань у галузі економіки та організації  інноваційної діяльності підприємств та організацій України

Завдання науки: сформувати  у студентів комплексу компетенцій,  достатніх для виконання комплексних економічних розрахунків та конкретних  завдань з  розробки та обґрунтування напрямків інноваційної діяльності  підприємства  та управлінських рішень з метою  забезпечення ефективної інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

       Результати навчання :

За умов  успішного  опанування дисципліни студент зможе:

  • розробляти інноваційну стратегію та визначати основні напрямки інноваційної політики підприємства;
  • управляти інноваційними процесами та інноваційним розвитком підприємства;
  • визначати та формувати попит на інновації;
  • здійснювати моніторинг інновацій та залучати до інноваційної діяльності існуючі інформаційні ресурси
  • оцінювати за організовувати інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства;
  • обґрунтовувати джерела фінансування інноваційної діяльності і напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства;
  • володіти  сучасними методиками оцінювання  інноваційних проектів та  інноваційної діяльності підприємства;
  • комплексно оцінювати  ефективність інновацій  та розробляти програми їх комерціалізації.
Остання редакція: 25.02.16

Публікаціі з предмету