Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління ресурсами підприємства

Мета науки: формування знань та практичних навичок щодо: оптимального ресурсного забезпечення бізнес-процесів на підприємстві; здійснення ефективного ресурсного обміну бізнес-структурами в динамічному зовнішньому середовищі та дотримання ресурсного балансу; ефективної акумуляції ресурсів як джерела створення унікальних організаційних здатностей та ключових компетенцій з метою забезпечення конкурентних переваг бізнесу.

Завдання науки: оволодіннясучасними управлінськими технологіямищодо забезпечення ефективності ресурсних комбінацій  для підтримки достатнього рівня організаційної компетентності, стійкості та когнітивності, які є основою формування конкурентних переваг бізнесу.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-       обгрунтувати потребу в ресурсному забезпеченні бізнес-процесів підприємства;

-       оцінювати ресурси підприємства у ціннісно-вартісних проекціях;

-       розробляти комбінації стратегічних ресурсів з метою створення унікальних здатностей та ключових компетенцій підприємства;

-       приймати рішення щодо формування, оцінки та ефективного використання портфелю ресурсів підприємства;

-       розробляти моделі ефективного ресурсного обміну з зовнішніми контрагентами підприємства;

-       здійснювати оцінку ефективності менеджменту ресурсів підприємства.

Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету