Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-методичний семінар

З метою підвищення кваліфікації викладачів, обміну досвідом і науково-методичними розробками на кафедрі постійно працює науково-методичний семінар (керівник професор Кукоба В.П.), на засіданнях якого обговорюються проблемні питання з дисциплін, що забезпечуються кафедрою, з організації та методології наукових досліджень, сучасні проблеми і результати досліджень аспірантів, здобувачів та молодих викладачів кафедри.

ПЛАН  РОБОТИ науково-методичного семінару кафедри економіки підприємств на 2015-2016 навчальний рік

 

№ з/п

Тема семінару

Термін прове-дення

Основний доповідач

Прим.

1.      

Репутаційні ризики у аспекті забезпечення економічної безпеки підприємства

Жовтень 2015 р.

Ковтун В.П.

 

2.      

Теоретичні новації у організаційно-економічному забезпеченні трансферу технологій

Жовтень

2015 р.

Смирнова Н.В.

 

3.      

Результати проведення науково-дослідних робіт кафедри

Листопад

2015 р.

Рєпіна І.М.

 

4.      

Проект ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES – етап 2015 року

Грудень

2015 р.

Швиданенко Г.О.

 

5.      

Теоретико-методичні новації в управлінні матеріальними ресурсами підприємства

Січень 2016 р.

Степаненко Т.О.

 

6.      

Сучасна теоретична основа управління якістю продукції підприємства

Лютий

2016 р.

Бакалова Н.Л.

 

7.      

Нова парадигма продуктивності підприємства

Березень 2016 р.

Криворучкіна О.В

 

8.      

Управління змінами вартості підприємства

Квітень

2016 р.

Шевчук Н.В.

 

9.      

Управління економічною безпекою підприємства: теоретико-методичний аспект

Травень 2016 р.

Кузьомко В.М.

 

10.            

Сучасна наукова основа забезпечення інвестиційної привабливості підприємств

червень 2016 р.

Будяєв М.О.

 

11.            

Формування теоретико-методичної основи визначення ефективності бізнес-процесів на підприємствах

червень 2016 р.

Дідик П.М.

 

 

 

Остання редакція: 12.10.15