Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків (кафедра економіки підприємств)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику при обґрунтуванні різних видів господарських рішень.

 Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-    аналізувати проблемну ситуацію та обирати методи її рішення;

-   використовувати системний та ситуативний підходи в розробці управлінських рішень;

-         обирати і застосовувати необхідний інструментарій економічного обґрунтування господарських рішень;

-    обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішенняв умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту із застосуванням сучасних програмних засобів;

-   використовувати теорію ігор для обґрунтування оптимального господарського рішення;

-   аналізувати відносини та зв'язки елементів господарських рішень, що виникають в процесі проектування, освоєння, виготовлення та реалізації продукції на підприємстві;

-    обирати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві;

-  здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання підприємницьких ризиків.

Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету